Laddar  sidan...  Var god vänta!

  
Den röda tråden i Alfta Hockey
 
Drog policy »»
Grunden i vårt tänkande skall vara att i vår förening skall alla spelare, ung som gammal få en
adekvat utbildning efter sina egna förutsättningar. Detta utifrån vissa skillnader beroende på
Kompetens. Men alla skall kunna se en möjlighet att utvecklas hela vägen inom Alfta Hockey’s
organisation.
Som en del i detta måste vi fortsätta med arbetet att skapa samarbetsformer mellan olika lag.
Vi får ej hindra en talang att utvecklas genom att låsa fast honom el. henne i ett visst lag.
Visar en spelare att han/hon utvecklas mycket snabbt, är det vår skyldighet som ledare att
ge honom/henne bästa utvecklingsmöjlighet, även om han/hon flyttas upp till ett äldre lag.
För övrigt så är det önskvärt att det skall finnas minst fyra femmor och tre målvakter på
samtliga lags isträningar. De yngre lagen skall alltid ha möjlighet att ha minst tre spelare med
på de äldre lagens träningar och det bör också finnas en möjlighet för de yngre lagen att ha
två öppna platser i det äldre laget vid matcher.
Det kan vara svårt för en tränare att se sin kanske bästa spelare försvinna till en äldre årskull.
Men kom ihåg att i Alfta Hockey är du tränare för att utbilda spelare, ej för att samla meriter
som tränare!!!
Målsättningen med vår ungdoms och juniorverksamhet är olika integrerade delar, bl.a. att utbilda
spelare till vårt representationslag. Detta utan att vi minskar på vårt ansvarstagande inom
ungdomshockeyn.

Vision


Ungdomshockeyn verkar för att alla ungdomar mellan 6-16 år oavsett ursprung eller socialgrupp
i det antal som resurser tillåter, får prova på och utvecklas i sitt hockeyspel.

Ungdomshockeyns spelare ska om de vill prova på träning i andra åldersklasser.
Det är kunnande och inte ålder som styr var man tränar och spelar. Det är ledarna i de berörda
åldersklasser som tillsammans med sportansvarig gör bedömning. Detta får inte ske på enskild
förälder eller ungdomars eget initiativ.

Ungdomshockeyn ska verka för att lag, både ledare och spelare, alltid skall uppträda på ett
föredömligt sätt mot domare, funktionärer, spelare/ledare i det egna och motståndarlaget.
Både på och utanför isen.

Det är av största vikt att föräldrar till våra ungdomar inser sin roll i verksamheten. Vi är beroende
av ett starkt föräldraengagemang men kräver också att föräldrarna respekterar våra regler och
klubbens demokratiskt uppbyggda organisation.

Ungdomshockeyn ska verka för ett gott samarbete med andra idrotter och föreningar. I möjligaste
mån samarbeta så att våra ungdomar ej hindras från att utöva även andra idrotter.
Det skall dock klart redogöras vilka följder det får då laguttagningar i första hand ska grundas
på träningsnärvaro.

Vid frågor om träningar och laguttagningar i det egna laget skall föräldrar i första hand vända sig
till ledare i det egna laget, därefter till klubbens sportchef.

Ungdomshockeyns mål är att varje ungdomslag skall ha utbildade ledare. Tränare utbildas i
huvudsak genom Svenska Ishockeyförbundets stegutbildning.

Ungdomshockeyn arbetar aktivt för en mobbningsfri och drogfri verksamhet.
 
Lars-Åke Jonsson

Ordförande och sportchef
Alfta Hockey