ANMÄLAN/INTRESSEANMÄLAN
Alfta Hockey's Junior och ungdomscup
Skriv ut Anmälningsblankett
 Alfta GIF Hockey inbjuder Er förening/klubb att deltaga i nedanstående cuper.
Skriv ut denna blankett och kryssa i önskat lag och fyll i övriga uppgifter.
Junior U16 U14 U13 U12 U11 U10
  6-lag   8-lag   6-lag   6-lag   6-lag   6-lag   6-lag
ANMÄLAN INTRESSEANMÄLAN KONTAKTA ÄVEN MIG
ANMÄLNINGSDATUM:_____-_____-_____
FÖRENING:___________________________________TRÖJFÄRG:________________________
RESERVFÄRG:_______________________
ANTAL DELTAGARE INKL. LEDARE:____________st.  (Ange om någon kräver speciell kost).
  
Speciell kost: _________________________________________________________________
Ange även föräldrar som kommer att äta lunch under cupen, c:a antal:________st.
(Detta är ett önskemål om ni redan nu kan svara på detta.)
Skicka även med laguppställning nr och namn, även ledare, och er klubblogo.
KONTAKTMAN: ________________________________________________________________
 
ADRESS: ____________________________________________________________________
POSTNUMMER: ___________________ ORT:________________________________________
TEL BOSTAD: __________________________
  
TEL ARB: __________________________  MOB: ____________________________________

MAIL: ______________________________________________________________________
 
ÖVRIGT_____________________________________________________________________
  
___________________________________________________________________________
  
Underskrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                    ansvarig ledare
Skickas per post el. faxas till:  Alfta GIF Hockey Forsparksvägen 20  822 31 ALFTA,  Fax: 0271-12379
Klipp här Klipp här - - - - - - - - >
Om ni skickar brev
märk även brevet med aktuell cup
Exempel: U12-Cup