Laddar sidan ... Var god vänta!
Domartecken och regler

Boarding - tackla spelare mot sargen (Regel 604)

Mindre eller större straffet skall ådömas spelare som tacklar, crosscheckar, armbågstacklar, otillåtet tacklar eller "trippar" en motståndare på ett sådant sätt att motståndaren våldsamt kastas mot sargen. När större straffet tilldömts under denna regel, skall spelaren automatiskt tilldelas Game Misconduct Penalty.


Charging - otillåten tackling (Regel 606 A)

Mindre eller större straffet ådöms spelare som åker på, hoppar på, otillåtet tacklar en motståndare. Anm. Om den felande spelaren tar fart mer än två normala skär och använder överdriven kraft för att tackla en motståndare, skall detta anses som otillåten tackling.


Cross-checking - tackla med klubban (Regel 607)

a) Mindre straffet eller Större straffet plus Game Misconduct Penalty skall, efter domarens omdöme, ådömas den spelare som "crosscheckar" en motståndare. Anm. Med krosschecking menas, att man fattat klubban med båda händerna och tacklar en motståndare med den del av klubban, som är mellan händerna.

b) Större straffet plus Game Misconduct Penalty skall ådömas varje spelare som skadar en motståndare med en crosschecking.


Elbowing - armbågstackling (Regel 609)

a) Mindre straffet skall ådömas den spelare, som använder armbågar eller knän på ett sådant sätt, att han får en motståndare ur balans.

b) Större straffet plus Game Misconduct Penalty skall ådömas den spelare, som genom tackling med knä eller armbåge, skadar en motståndare.


High-sticks - höga klubbor (Regel 615)

a) Att föra klubban eller spela med den över axelhöjd är förbjudet, och Mindre straffet eller Större straffet plus Game Misconduct Penalty skall, efter domarens omdöme, ådömas varje spelare för förseelse mot denna regel.

c) Om spelare för eller håller någon del av sin klubba över axelhöjd, så att motståndare skadar sig i huvudet eller ansiktet, har domaren inget annat alternativ än att ådöma den felande spelaren Större straffet plus Game Misconduct Penalty. Men om spelet med hög klubba bedöms vara en olyckshändelse, skall dubbla Mindre straffet utdelas.


Holding - fasthållning (Regel 616)

a) Mindre straffet skall ådömas den spelare som håller fast en motståndare med sin hand, klubba eller annat sätt.


Hooking - hakning (Regel 617)

a) Mindre straffet skall ådömas spelare, som hindrar eller försöker hindra en motståndare genom att "haka" med klubban.

b) Större straffet skall ådömas varje spelare som genom hakning skadar en motståndare.


Interference - hindra spelare (Regel 619)

a) Mindre straffet skall ådömas spelare, som hindrar motståndare vilken ej är i besittning av pucken, eller som avsiktligt slår klubban ur händerna på motståndare eller som hindrar motståndare, som tappat klubban eller någon annan del av sin utrustning från att ta upp densamma, eller som slår eller skjuter någon kvarlämnad eller bruten klubba, illegal puck eller annat föremål mot en motståndare, som är i besittning av pucken på ett sådant sätt att det distraherar motståndaren.


Tripping - tripping (Regel 635 A)

a) Mindre eller Större straffet skall ådömas spelare, som med klubba, knä, fot, arm, hand eller armbåge får en spelare att snubbla eller falla.


Delayed penalty - avvaktande utvisning

Ex. domaren höjer armen för ett Mindre straffet på lag A, men lag B är i besittning av pucken. Domaren skall då avvakta att blåsa för utvisningen tills lag A har full kontroll på pucken eller slår iväg den utom räckhåll för lag B.


Misconduct och Unsportsmanlike Conduct -
olämpligt uppförande
(Regel 601)

a) Spelare som ej respekterar domarens/linjemännens tolkning av reglerna eller inlåter sig i diskussion med funktionärerna, eller som "dyker" i ett försök att få sin motståndare utvisad skall ådömas Mindre straffet för Unsportsmanlike Conduct. Om spelaren fortsätter att ifrågasätta eller diskutera skall han ådömas Misconduct, och varje vidare dispyt skall resultera i Game Misconduct.

Tolkning: Protest med munnen - Mindre straffet för Unsportsmanlike Conduct. Protest med klubba eller gester - Misconduct Penalty. Båda straffen kan tillämpas samtidigt.

Tolkning: Protest mot egen utvisning - Mindre straffet för Unsportsmanlike Conduct. Protest mot lagkamrats utvisning - Misconduct Penalty. Ytterligare vägran - Game Misconduct Penalty.

d) 2. Misconduct eller Game Misconduct Penalty skall ådömas varje spelare som kastar klubban över sargen från isen.


Roughing - för hårt spel (Regel 612)

a) Match Penalty skall ådömas varje spelare som startar ett slagsmål.

b) Mindre straffet skall ådömas den spelare, som efter att ha blivit slagen, ger igen med ett slag eller försök till slag. Efter domarens omdöme kan en sådan spelare ådömas dubbla Mindre straffet, Större straffet plus Game Misconduct Penalty eller Match Penalty, om han fortsätter bråket.

d) Utvisning för Misconduct eller Game Misconduct Penalty skall ådömas varje spelare, som är utanför isen och deltager i slagsmål. Om en spelare är på isen och en är utanför banan, skall båda anses vara på isen och dömas enligt regel a) och b) ovan.

e) Game Misconduct Penalty skall ådömas varje spelare eller målvakt, som först ingriper i ett pågående bråk. Detta straff är som tillägg till andra straff ådragna i samma händelse.

f) Varje spelare som avsiktligt tar av sig handsken/handskarna i ett slagsmål eller ett bråk, skall ådömas Misconduct Penalty, om han inte fått Game Misconduct eller Match Penalty.


Slashing - slag med klubban (Regel 630)

a) Mindre straffet eller Större straffet plus Game Misconduct Penalty skall, efter domarens omdöme, ådömas varje spelare, som hindrar eller försöker hindra motståndare genom att slå omkring sig med klubban.

b) Större straffet plus Game Misconduct Penalty skall ådömas varje spelare som skadar en motståndare genom slag med klubban.


Spearing - spearing (Regel 631)

a) Dubbla mindre straffet plus Misconduct Penalty skall ådömas en spelare, som försöker speara en motståndare. Större straffet plus Game Misconduct Penalty skall ådömas en spelare, som spearar en motståndare.

Anm. 1. Med spearing menas att sticka en motståndare med klubbskaftets spets.

Anm. 2. Försök till spearing skall omfatta alla situationer, där en spearinggest är gjord oavsett om klubban träffar motståndaren eller inte.

b) Om en skada uppstår som resultat av en spearing, skall Match Penalty ådömas den felande spelaren.

[Tillbaka]